دفتر مرکزی فروش
آدرس: کیلومتر ۲۰ اتوبان قم – تهران، شهرک صنعتی محمود آباد، فاز ۲، بلوار خلیج فارس، نبش خیابان ۱۳
تلفن: ۰۲۵۳۳۳۵۴۷۷۹-۰۲۵۳۳۳۵۴۷۷۸-۰۲۵۳۳۳۵۴۷۳۱-۰۲۵۳۳۳۵۴۷۳۰
همراه: ۰۹۹۱۶۶۹۰۹۷۹-۰۹۹۱۶۶۹۰۹۷۸

……………………………………………………………………………………………………………………..

دفتر فروش استان قم
آدرس: قم، بلوار شهید عطاران، پلاک ۴۵، واحد ۱۲
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۲۲۹۲۷
همراه: ۰۹۹۰۴۵۵۹۹۶۵

……………………………………………………………………………………………………………………..

عامل فروش استان تهران

الف- آقای محمدرضا اسدی
همراه: ۰۹۱۹۷۶۲۴۷۲۱

……………………………………………………………………………………………………………………..

عامل فروش استان مرکزی
آقای علی اکبر سلیمی
آدرس: اراک، خیابان قیام، تقاطع دستغیب به قیام، دفتر مصالح ساختمانی
تلفن: ۰۸۶۳۳۶۸۳۰۳۱
همراه: ۰۹۱۸۸۶۰۱۳۹۹

……………………………………………………………………………………………………………………..

عامل فروش استان البرز
آقای حسن لک زایی
آدرس: کرج، مهر شهر، فاز ۴، خیابان شهید برزگر یزدی، ۴۰۳ شرقی، پلاک ۱۵۵، طبقه ۲، واحد ۲
تلفن: ۰۲۶۳۳۵۲۸۱۶۶
همراه: ۰۹۱۲۰۵۲۲۱۹۷

……………………………………………………………………………………………………………………..

عامل فروش استان فارس
آقای علیرضا سلاحی
آدرس: شیراز، معالی آباد، نبش خیابان بهاران، مجتمع تجاری آرین، طبقه ۳، واحد ۶
تلفن: ۰۷۱۳۶۳۸۳۵۳۰
همراه: ۰۹۱۷۴۳۵۵۷۸۲

……………………………………………………………………………………………………………………..

عامل فروش استان خوزستان
آقای محمد رضا حبیب خدایی
آدرس: دزفول، خیابان فرهنگ ۴، بین خیابان هنر ۱ و ۲، پلاک ۴۸۲
تلفن: ۰۶۱۴۲۵۵۹۶۰۰
همراه: ۰۹۱۶۱۴۱۰۲۹۹

……………………………………………………………………………………………………………………..